Taş Kırma Eleme

KIRMA ELEME TESİSLERİNİN İŞLEYİŞİ VE GENEL YAPISI

Kırma Eleme Tesisleri’nde verimlilik ve kalitenin en uygun şartlarda sağlanabilmesi için, kırma eleme tesislerinin projelendirilmesi, makine (kırıcı, elek, konveyör bant) ve ekipman seçimi, kırılacak malzemenin jeolojik ve yapısal özellikleri dikkate alınarak dizayn edilmeli ve uzman kişilerce üretimi ile montajı yapılmalıdır.

1. KIRMA ELEME TESİSLERİ

Kırma Eleme Tesisleri, maden sektöründe üretilen cevherlerin işlenmesi ve inşaat sektöründe kırma taş üretimi (asfalt, beton, yol malzemesi vs.) için kullanılan tesislerdir. Malzeme üretiminde kalite ve maliyet dengesinin sağlanabilmesi için gerekli bilgi ve tecrübenin oluşumu kolay değildir. Zira çok farklı meslek disiplinlerinin (maden, inşaat, jeoloji, makine, elektrik ve elektronik, işletme, iktisat vs.) bir ekip halinde ve koordineli bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Böyle bir geniş yelpazeli bilgi birikiminin oluşması da doğal olarak zordur. Ancak en uygun kırma eleme teknolojisini yakalayabilmek için çok nadir de olsa özverili çalışan işletmeler görmek mümkündür.

Taş ocaklarından çıkarılan malzeme genellikle üç farklı kırma işlemine tabi tutulur. Primer, sekonder ve tersiyer olarak adlandırılan bu kırma süreçleri sonucunda, malzeme eleklerden geçirilerek istenilen boyutlarda sınıflandırılır ve kırma taş (agrega) üretiminin son aşaması tamamlanmış olur.